Program stanovený Ministerstvom zahraničia USA

Skutočnosť, že au pair program je regulovaný vládou Spojených štátov, pridáva ďalšie kontroly a bilancie. Tieto pravidlá sú navrhnuté tak, aby chránili ako rodinu, tak aj au pair, takže sú pre obe strany prínosom.

Au Pair program je kultúrny výmenný program regulovaný americkým Ministerstvom zahraničia a bol ustanovený v roku 1989. Ministerstvo zahraničia stanovuje zásady, ktorými sa musia riadiť všetci účastníci programu aj au pair agentúry. Tieto ustanovenia sú určené k ochrane záujmov oboch strán, ako au pair, tak hostiteľských rodín. Je zodpovednosťou Cultural Care Au Pair presadzovať tieto pravidlá a zaistiť tak kvalitné zážitky pre Vás i rodinu. Ako sponzor budeme dodržiavať prísne pravidlá týkajúce sa ochrany a podpory au pair a rodín. Ministerstvu zahraničia USA tiež pravidelne predkladáme protokoly a dokumentáciu, aby sme podporili vysoké štandardy kvality nášho programu. Jediný legálny spôsob, ako pracovať v USA ako au pair, je prostredníctvom sponzora, ako je napríklad Cultural Care Au Pair.

Nariadenia vlády, ktorými sa Cultural Care Au Pair riadi:

 • Poskytnúť au pair minimálne 8 hodín výcviku ohľadom vývoja dieťaťa a jeho bezpečnosti (aspoň 4 z nich sa zaoberajú detskou bezpečnosťou).
 • Poskytnúť au pair minimálne 24 hodín výcviku ohľadom vývoja dieťaťa pred umiestnením do hostiteľskej rodiny (aspoň 4 z nich sa musia týkať detí do dvoch rokov).
 • Uistíme sa, že každá hostiteľská rodina bude pridelená k lokálnemu koordinátorovi starostlivosti o deti, ktorý bude žiť v maximálnej vzdialenosti jednej hodiny.
 • Koordinátor starostlivosti o deti Vám pomôže zorientovať sa, a to do 14 dní od umiestnenia do rodiny.
 • Koordinátor starostlivosti o deti bude každý mesiac udržovať osobný kontakt s rodinou i s au pair a každý mesiac bude pre au pair organizovať stretnutia.

Nariadenia vlády, ktorými sa musia riadiť rodiny:

 • Poskytnúť au pair vlastnú spálňu, stravu a týždenný plat 195,75 dolárov (vypočítané na základe celoštátnej minimálnej mzdy; môže sa meniť).
 • Pracovná doba au pair je maximálne 45 hodín týždenne (nie viac než 10 hodín v rámci jedného dňa).
 • Zodpovednosť au pair sa vzťahuje na starostlivosť o dieťa a povinnosti s ňou súvisiace (ako je príprava jedál, pranie a upratovanie izby).
 • Au pair má nárok na 1,5 dňa voľna týždenne, 1 celý víkend každý mesiac a 2 týždne platenej dovolenky.
 • Prvé tri dni po príjazde zaistiť rodičov či zodpovedného dospelého, ktorý po tuto dobu zostane doma s au pair.
 • Ak je v rodine dieťa mladšie než 3 mesiace, zaistiť, že je po celý čas s au pair doma iná dospelá osoba.
 • Prispieť au pair až do výšky 500 dolárov na povinné vzdelanie.
 • Uľahčiť dopravu au pair pri dochádzaní na každomesačné stretnutie s koordinátorom starostlivosti o deti a na vyučovanie.

Bezpečnosť programu je zaisťovaná zákonne, a to prostredníctvom regulácií amerického Ministerstva zahraničia. Pre úplné informácie o rámcových podmienkach amerického Ministerstva zahraničia, prosíme kliknite sem.

Člen Medzinárodnej asociácie au pair (IAPA)

Ako člen IAPA má Cultural Care Au Pair „pečať kvality“, je to schválený au pair program v USA. IAPA je celosvetová asociácia a je vysoko vážená v odvetví kultúrnych výmen. Pre viac informácií navštívte www.iapa.org.