Podpora v USA

Ako Cultural Care Au Pair budete mať prístup k najväčšej au pair organizácií v USA. Počínajúc našou kanceláriou v Bostone v Massachusetts po miestnych koordinátorov starostlivosti o deti, budete pracovať so zamestnancami Cultural Care Au Pair, aby sme zaistili, že ako au pair zažívate ten najlepší čas svojho života.

Vaša podpora zástupcov v USA

Keď prídete do USA, bude Vás zastupovať sieť ľudí s cieľom maximalizovať úspech Vášho programu. Značná časť podpory bude prichádzať od Vášho miestneho koordinátora starostlivosti o deti, ktorý bude žiť vo Vašom okolí a bude po celú dobu pobytu slúžiť ako Váš poradca.

Koordinátori usporadúvajú každý mesiac stretnutia au pair, ktorí sú v rovnakej oblasti ako Vy. Ide o spoločenské akcie, ktoré Vám pomôžu zoznámiť sa s ostatnými ľudí z Vášho okolia. Samozrejme, v prípade potreby sú k dispozícií i pre osobnú podporu a poradenstvo. Tu sú uvedené niektoré spôsoby podpory Vašich koordinátorov: 

  • Stretnú sa s hostiteľskou rodinou a pripravia ju na Váš príchod.
  • Privítajú Vás, pomôžu Vám so začiatočnou orientáciou a zoznámia Vás s rodinou.
  • Každý mesiac sa budete zúčastňovať stretnutí au pair a zúčastníte sa na sezónnych školeniach o bezpečnosti.
  • Budú s Vami a s hostiteľskou rodinou udržiavať mesačný kontakt.
  • Poskytnú Vám poradenstvo v oblasti miestnych vzdelávacích príležitostí.

Na rozdiel od iných menších agentúr, je Cultural Care Au Pair rozsiahla sieť miestnych koordinátorov starostlivosti o deti, ktorá nám umožňuje vytvárať silné miestne komunity au pair, takže prechod do života v USA bude pre Vás ešte jednoduchší.

Podpora Cultural Care Au Pair z kancelárie v Bostone

Ústredie Cultural Care Au Pair USA sídli v Bostone, kde náš tím pracuje na podpore au pair a hostiteľských rodín v USA. Táto plne obsadená Cultural Care Au Pair kancelária je za Vás počas pobytu v USA zodpovedná a Vy tak budete v spojení s našimi zamestnancami, ktorí dohliadajú na koordinátorov po celej zemi v reálnom čase.