Možnosti pripoistenia

V cene programu je zahrnutá spiatočná letenka, podpora v USA a základné zdravotné poistenie. Je nutné povinne si zriadiť zdravotné pripoistenie, na ktoré sa budete môcť počas svojho roka v USA na 100% spoľahnúť. Už od roku 1995 spolupracujeme s partnerskou poisťovňou ERIKA. Spoločne sme vytvorili vlastné cestovné pripoistenie, vďaka ktorému prebehne v prípade lekárskej pohotovosti alebo nehody, všetko bez starostí.

Rozšírené pripoistenie ERIKA

Pobyt v USA by pre Vás mal byť tým najlepším v živote. Nenechajte si ho zničiť obavami o lekársku starostlivosť. Zdravotná starostlivosť je v Amerike veľmi nákladná. Aj napriek tomu, že Váš program zahŕňa základné zdravotné poistenie, má svoje limity, ktoré môžete z dôvodu úrazu alebo choroby prekročiť. Prečo sa zbytočne stresovať? Rozšírené pripoistenie ERIKA Vám dodá istotu, pretože budete vedieť, že všetky prípadné účty budú pokryté.

Toto pripoistenie obsahuje:

  • Neobmedzené krytie liečebných nákladov
  • Pokrytie nákladov na lety člena rodiny v prípade núdze
  • Pokrytie straty batožiny a škôd na majetku alebo prípad krádeže  
  • Pokrytie letov domov a naspäť v prípade, že je Váš program prerušený v dôsledku smrti alebo vážneho ochorenia Vášho blízkeho príbuzného
  • 24hodinová asistenčná pomoc v krízovej situácií na bezplatnej linke
  • Nižšie spoluúčasti a „spoluúčasť“
  • Podpora zo strany našich zamestnancov v evidencií a v overovaní Vašich práv

Viac informácií o všeobecných podmienkach ERIKA poistenia môžete nájsť tu.

Aktivity a športový balíček – odviaž sa so športovým pripoistením ERIKA!

Počas celého roka sa budete môcť zúčastňovať dobrodružných aktivít, ktoré nie sú zahrnuté v bežnom cestovnom poistení. Existuje mnoho vzrušujúcich aktivít, ktoré sú v mnohých častiach USA k dispozícií. Váš koordinátor starostlivosti o deti bude pre Vás a Vašu au pair skupinu organizovať zábavné aktivity. Uistite sa, že ste pripravení na akýkoľvek druh aktivít, ktoré by ste chceli podniknúť. Chcete ísť na rafting alebo si zajazdiť na vodnom skútri? S naším balíčkom aktivít a športu sa môžete zabávať bez starostí.

Cestovné pripoistenie ERIKA na ďalší mesiac

Po skončení Vášho 12-24mesačného programu môžete využiť možnosť cestovať po USA, a to po dobu jedného mesiaca. Počas tejto doby budete mať istotu, že ste plne krytí. Tento balíček Vám po dobu jedného mesiaca poskytne rovnaké pokrytie ako rozšírené pripoistenie ERIKA.