Hľadanie hostiteľskej rodiny

Ako najväčšia au pair agentúra na svete Vám Cultural Care Au Pair poskytuje prístup k väčšine hostiteľských rodín v USA. Hostiteľské rodiny starostlivo preverujeme, aby sme mali istotu, že počas Vášho pobytu v USA budete spokojní a šťastní aj Vy. Každá hostiteľská rodina musí mať výborné referencie a podpísať zmluvu o dodržiavaní pravidiel a predpisov programu au pair. Po overení referencií náš skúsený personál uskutočňuje osobné pohovory, aby sa uistil, že rodiny spĺňajú všetky naše požiadavky.

Každá hostiteľská rodina je jedinečná. Rodiny bývajú po celom USA a každá z nich tak žije odlišným životným štýlom. Väčšina z nich býva v blízkosti veľkého mesta, ale niektoré žijú v malých mestečkách alebo na predmestiach. Jeden alebo obidvaja rodičia môžu pracovať. Vek a počet detí je v každej rodine iný. Jednu vec majú ale všetky rodiny spoločnú – je to potreba flexibilnej starostlivosti o deti, a to, že sa skutočne chcete dozvedieť niečo nové o kultúre a zároveň i učiť rodinu o vlastnej kultúre. Mnohé z našich rodín už v minulosti hostili au pair a my sme veľmi hrdí na fakt, že takmer 70 % našich rodín opakovane vyhľadáva program Cultural Care Au Pair.

Hľadanie hostiteľskej rodiny

Náš proces hľadania perfektnej rodiny je založený na myšlienke, že ako rodina, tak au pair majú možnosť zistiť o sebe informácie a hovoriť spolu a potom, keď sú obe strany spokojné, finalizovať umiestnenie do rodiny.

Predtým, než dôjde k záverečnému rozhodnutiu, budete mať možnosť posúdiť žiadosti hostiteľských rodín a tie buď prijať alebo zamietnuť. Ak prijmete ponuku hostiteľskej rodiny, bude v práci pokračovať miestna Cultural Care Au Pair kancelária a pripraví Vás na Váš au pair pobyt.

Zatiaľ čo sa iné au pair agentúry spoliehajú pri výbere rodiny na neosobné online systémy, Cultural Care Au Pair disponuje v USA skúsenými pracovníkmi, ktorí pracujú priamo s hostiteľskými rodinami a au pair. Naše skúsenosti potvrdzujú, že tento osobný prístup pomáha zaistiť najúspešnejšiu zhodu a najlepšie skúsenosti. Uprednostnili by ste aktívnu rodinu, ktorá miluje šport a aktivity, alebo radšej strávite pokojný večer pri sledovaní rodinného filmu? Naším cieľom je, aby ste si s hostiteľskou rodinou perfektne vyhovovali.