Tréning a príprava Au Pair

Veríme, že dôkladná príprava a dobré uvedenie do USA je základom skvelého štartu Vášho au pair pobytu! Preto sme pripravili tréningový program, ktorý Vás pripraví lepšie než kdekoľvek inde - bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. Náš program bol nastavený tak, aby poskytol au pair správne informácie v správnom čase.

Náš študijný plán bol vytvorený v spolupráci so špecialistami na detskú starostlivosť, zdravotníctvo a výchovu. Vypočuli sme si mnoho našich bývalých au pair a zistili, čo je podľa nich najdôležitejšie vedieť o au pair pobyte.

Vaša príprava začne ihneď po tom, ako budete vybraní do Cultural Care au pair programu.

  • Dostanete svoj Au Pair Travel Kit - príručku plnú zoznamov a úloh, ktoré Vás prevedú celou cestou krok za krokom.

  • Získate prístup do Au Pair Online Account - Vašej osobnej online platformy pre všetko spojené s au pair programom. Môžete si tu prezerať potenciálne hostiteľské rodiny, letenky a veľa ďalšieho.

  • Zároveň získate prístup na MyAuPairCourses - online tréningovú platformu dostupnú na Vašom online profile.

  • Budete mať možnosť zúčastniť sa online seminára, ktorý Vás pripraví na interview s potenciálnymi hostiteľskými rodinami.

  • Váš oficiálny tréning sa skončí na našej Au Pair tréningovej škole umiestnenej v krásnej lokalite u New Yorku. Na tréningovej škole strávite 5 dní spoznávaním ďalších au pair z celého sveta a učením sa o všetkom, čo potrebujete vedieť o svojom au pair dobrodružstve. Učitelia s Vami prediskutujú témy ako efektívna komunikácia, náročné situácie s deťmi, dynamika pracovného a osobného života s hostiteľskou rodinou a veľa ďalších.