Ochrana osobných údajov

Cultural Care Au Pair garantuje ochranu svojich online užívateľov. Radi by sme sa s Vami podelili o to, aké máme online postupy a o rozhodnutia, aké máte možnosť učiniť v súvislosti so spôsobmi, akými sú Vaše informácie zhromažďované a používané. Aby bolo jednoduché túto stránku dohľadať, je k dispozícií v navigačnej lište v dolnej časti stránky na všetkých stránkach, kde od Vás môžeme vyžadovať osobné informácie. Toto upozornenie sa vzťahuje na všetky informácie zhromaždené na webových stránkach culturalcare.sk.

Zhromažďovanie osobných údajov

Na našich stránkach si môžete vyžiadať informácie súvisiace s hostiteľskými rodinami, stiahnuť si ich žiadosti a máte prístup do svojho online účtu. Webová stránka Culturalcare.sk zachováva dôvernosť, bezpečnosť a integritu osobných údajov, ktoré získavame od našich užívateľov. Informácie, ktoré zhromažďujeme, obmedzujeme len na tie, ktoré sú nevyhnutné k účasti na programe Cultural Care.

Zhromažďovanie neosobných údajov

Na našich stránkach zhromažďujeme dáta z cookies. Používame informácie o IP adresách, typoch webových prehliadačov, poskytovateľovi internetu (ISP), odkazujúcich a výstupných stránkach, operačných systémoch, dátume a čase a počtu kliknutí k analýze trendov správy webu, sledovaniu pohybu užívateľov a zhromaždeniu širokých demografických informácií pre súhrnné použitie. Zhromažďujeme tiež informácie o hľadaných výrazoch, aby sme vedeli, čo návštevníci na našich stránkach hľadajú. Tieto informácie zhromažďujeme za účelom rozvoja stránok a zlepšovania služieb pre záujemcov o náš produkt.

Spôsob, akým používame informácie

Údaje, ktoré ste o sebe v prihláške vyplnili, používame len k dokončení prihlášok. Informácie nezdieľame s treťou stranou. Osobné údaje zhromaždené na webovej stránke Culturalcare.sk sú uložené v zabezpečených priestoroch, ktoré sú verejne neprístupné. Aj napriek tomu by ste mali informácie osobného charakteru poskytovať prostredníctvom e–mailovej komunikácie. Budeme chrániť Vaše súkromie, ako to len bude v našich silách, ale vždy myslite na to, že keď ste vo verejnom fóre, zverejňované informácie máte pod dohľadom Vy. Mali by ste byť vždy obozretní pri distribúcií informácií touto cestou. Informácie, ktoré ste nám poskytli, používame len na potvrdenie doručenia správy v rámci funkcie „upozorniť rodiny“. Tieto informácie slúžia iba k vytvoreniu tejto správy, ktorá je prístupná len pre príjemcu. E-mailové adresy používame len v prípade, keď na e–mail odpovedáme. Tieto adresy nie sú použité k žiadnemu inému účelu a nie sú poskytnuté tretej strane. Webová stránka Culturalcare.sk môže pr