Vaša online prihláška a video

Potom, ako Vás pozveme na informačnú schôdzku, dostanete odkaz do vlastnej osobnej online prihlášky. Dobre pripravená prihláška je pre Vás najlepší spôsob, ako sa prezentovať budúcej hostiteľskej rodine a ako ju presvedčiť, že práve Vy ste pre nich najlepšou voľbou.

Prihláška Vám umožňuje uviesť okrem skúseností so starostlivosťou o deti tiež pracovné a študijné skúsenosti, ďalej môžete popísať svoje osobné záujmy, koníčky a nadanie. Okrem informácií požadovaných v online prihláške tiež budete musieť poskytnúť: 

  • Aspoň 3 odporúčania (nie od rodinných príslušníkov)
  • Osobný list hostiteľskej rodine
  • Fotografie, ktoré najlepšie vystihujú Vás a Váš život
  • Potvrdenie od doktora o tom, že ste zdravá/ý a spôsobilá/ý k účasti v programe
  • Overenú kópiu Vášho maturitného vysvedčenia, kópiu Vášho vodičského preukazu a výpis z registra trestov

Nezabudnite priložiť svoje osobné fotografie, aby Vás rodina mohla lepšie spoznať. Pri vyplňovaní odpovedí buďte vždy úprimní, aby rodina, s ktorou sa najlepšie zhodujete, skutočne poznala Vašu osobnosť a životný štýl.

Len čo dostaneme všetky vyplnené formuláre a Vy podstúpite pohovor, všetko skontrolujeme a overíme Vaše odporúčania.

Pridajte niečo ďalšie – prezentujte sa vo videu

Naskytne sa Vám tiež príležitosť predložiť krátke video, ktoré Vám umožní „prehovoriť“ k potencionálnej hostiteľskej rodine, vďaka čomu o Vás získa kompletnejší obraz a lepšie Vás spozná. Rodiny nám často hovoria, že tieto videá milujú a hodnotia ich ako najcennejší komponent pri výbere au pair. Vaše video nemusí mať kvalitu hollywoodských trhákov, ale zábavné a poučné video Váš profil oživí a Vy tak rodinám zjednodušíte výber. A nemusíte sa obávať, ak ste video ešte nikdy netočili – máme online sprievodcu a mnoho dostupných videí, podľa ktorých sa môžete inšpirovať a podnietiť tak svoju vlastnú kreativitu.