Kvalifikácia Au Pair

Existuje celý rad požiadaviek, aby ste mohli byť do Au Pair programu prijatí, stanovených či už vládou alebo Cultural Care Au Pair. Vzhľadom k tomu, že prevezmete zodpovednosť za starostlivosť o deti hostiteľskej rodiny, je nesmierne dôležité, aby všetci kandidáti spĺňali tieto minimálne štandardy. Ak máte o požiadavkách akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Cultural Care Au Pair:

  • musí byť vo veku od 18 do 26 rokov,
  • má rada/rád deti a má aspoň 200 hodín (chlapci 500 hodín) skúseností so starostlivosťou o deti,
  • hovorí dobre po anglicky,
  • má dokončené stredoškolské vzdelanie (alebo bude dokončovať),
  • má vodičský preukaz (alebo mať bude) - chlapci min. 1 rok
  • má čistý trestný register,
  • je v dobrom zdravotnom stave,
  • je flexibilná/ý, motivovaná/ý, dostatočne zrelá/ý a má pozitívny prístup,
  • je pripravená/ý stráviť 12-24 mesiacov v zahraničí.

Najdôležitejšou kvalifikáciou je dostatočná skúsenosť so starostlivosťou o deti. Náš program vyžaduje aspoň 200 hodín skúseností so starostlivosťou o dieťa. Do týchto skúseností môže byť zahrnuté dozeranie na deti (vrátane detí príbuzných), dobrovoľníctvo alebo práca v materskej škôlke, tréning detí pri športe, práca s cirkevnými skupinami, doučovanie detí a iné skúsenosti s deťmi.