Byť Au Pair

Stať sa au pair je omnoho viac ako len profesijná skúsenosť. Je to pre Vás príležitosť k ovplyvneniu nielen života detí, o ktoré sa budete starať, ale tiež toho svojho, pretože budete rozvíjať svoju osobnosť. Pojem „Au pair“ pochádza z francúzštiny a znamená „na rovnakej úrovni“, čo odráža druh vzťahu, ktorý si vytvoríte s deťmi a s rodinou: rovnocenný, otvorený a starostlivý.

Pojmy au pair a pestúnka (nanny) sa niekedy spoločne používajú k popisu osoby, ktorá sa stará o deti, zatiaľ čo sú rodičia v práci. Hlavný rozdiel medzi nimi je taký, že pestúnka pracuje ako zamestnanec, zatiaľ čo au pair je v rodine ubytovaná/ý ako účastník výmenného programu a teda je počas starostlivosti o deti súčasťou domácnosti.